Kids Pilates

Kids Pilates

Günümüzde çocukların düzgün beslenmesi kadar sportif aktiviteleri uygulamaları da büyük önem taşımaktadır. Her çocuğun başarılı bir birey olması; gelişim çağında geçirdiği zihinsel ve fiziksel çalışmalarının devamı olarak görülmektedir. Çocukları erken yaşta eğlenceli bedensel aktivitelere dahil etmek, fiziksel gelişimlerini, yemek düzenlerini, ruh sağlıklarını olumlu yönde geliştirir. Erken dönemde çocuğun yaşına ve çocuğun gelişimine uygun egzersizler yapan ve bu alışkanlığı edinen çocuklar ileri de hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak daha sağlıklı olmaya yatkın olurlar. Çocuğunuza sağlıklı bir spor düzeni kazandırmaya çalışıyor iseniz, pilates ile başlayabilirsiniz. Çocuklar doğal olarak daha esnek bir yapıya sahip olduklarından bu tür egzersizlerde kolayca “başarıya” ulaşabildiklerini hissederler. Pilates sadece fiziksel bir çalışma değildir, aynı zamanda çocuğunuzun beden algısını, bedensel kontrolünü ve duygu kontrolünü de geliştirir. 
Oyun ve yaşam alanlarının azalması ve bedensel tembelliğe iten çok çeşitli teknik rahatlıklar çocuğun, daha küçük yaşta, doğal hareket gelişimini etkilemektedir. Okul çağı ile birlikte çocuklar için durum daha da zorlaşır. Okulda oturulan saatler ile ödev sürelerini toplarsanız, ofis çalışanlarına benzeyen günde 8 saatlik çalışma hayatı başlar çocuk için. Bu nedenle duruş bozukluklarının, çocukluk çağından ilkokul bitimine kadar dramatik şekilde artması pek şaşırtıcı değildir. Duruş bozukluklarının çocukluk çağında görülme oranı % 15 – 20 arasındayken bu oran ilkokul çağındaki çocuklarda % 70’e yükselmiştir.

Pilatesin gelişim çağındaki bireylere faydaları

Gelişim çağındaki çocukların kas, kemik ve eklem gelişimini hızlandırır

Duruş bozukluklarını düzenler

Algı, kavrama, koordinasyon ve motor becerilerin gelişimini sağlar

Kendine olan özgüveni arttırır

Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu etkisi vardır

Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olmalarını sağlar

Hiper aktif çocuklarda daha sakin davranış durumu görülür

Yaşıtlarına oranla her alanda daha başarılıdırlar

Yaşıtları arasında daha aktif ve girişkendirler

İletişim kuramayan çocuklarda önemli ilerleme görülmektedir

*Kids Pilates dersleri 8-13 yaş arası çocuklar içindir.

Galeri